ทีมงานของเรา

จากการเริ่มก่อนตั้งได้พูดคุยกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ เช่น แพทย์ เภสัชกร วิศวกร อาจารย์ นักวิชาการ จากหลายสาขา ต่างเห็นพ้องกันว่าควรจะมีเว็บไซค์นี้เกิดขึ้น และยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในการตอบปัญหาต่างๆ และแนะนำเรื่องต่างๆ